Amendments

S.No S.No Academic Council meeting date Amendments
1 1 3rd AC Meet - 27/04/2013 Regulations – 2011 for UG Degree Courses
Regulations – 2011 for PG Degree Courses
2 69 4th AC Meet - 05/04/2014 Regulations – 2011 for UG Degree Courses
Regulations – 2013 for PG Degree Courses
3 70 5th AC Meet - 18.04.2015 Regulations – 2011 for UG Degree Courses
Regulations – 2011 for PG Degree Courses
Regulations – 2013 for UG Degree Courses
Regulations – 2013 for PG Degree Courses
4 71 6th AC Meet - 07.05.2016 Regulations – 2011 for UG Degree Courses
Regulations – 2013 for UG Degree Courses
Regulations – 2013 for PG Degree Courses
Regulations – 2015 for UG Degree Courses
Regulations – 2015 for PG Degree Courses
5 72 7th AC Meet – 20.05.2017 Regulations – 2013 for UG Degree Courses
Regulations – 2015 for UG Degree Courses
6 73 8th AC Meet – 02.12.2017 Regulations – 2015 for UG Degree Courses
7 74 9th AC Meet – 19.05.2018 Regulations – 2015 for UG Degree Courses
8 75 10th AC Meet – 01.12.2018 Regulations – 2015 for UG Degree Courses
Regulations – 2015 for PG Degree Courses
9 76 11th AC Meet – 29.06.2019 Regulations – 2015 for UG Degree Courses
Regulations – 2019 for UG Degree Courses
10 77 12th AC Meet – 07.12.2019 Regulations – 2015 for UG Degree Courses
Regulations – 2019 for UG Degree Courses

Toolbar-Icon Toolbar-Icon Toolbar-Icon Toolbar-Icon Toolbar-Icon Toolbar-Icon Toolbar-Icon Toolbar-Icon Toolbar-Icon Toolbar-Icon